Laurier International organized trip to Niagara Falls for QE Scholars

Laurier International organized trip to Niagara Falls for QE Scholars on 16 August 2018 . HCP-QE scholars Xinxian Qi, Ndeyapo Nickanor and Vonai Charamba participated.

Xinxian Qi

 

Ndeyapo Nickanor

 

Vonai Charamba